Ontstaan
De RSDA staat voor Rijnsburgse Smalfilm en Dia Amateurs. De smalfilm is echter geheel vervangen door de videofilm. De RSDA is op 17 juli 1968 opgericht en is in Rijnsburg gevestigd.

Doel
De RSDA stelt zich ten doel om het filmen en fotograferen te bevorderen. De RSDA is een club waar enthousiaste leden proberen om van hun Video- en Diabeelden een verzorgde Film of Diareeks te maken. Men doet dit door live geluiden, muziek en ingesproken tekst bij de beelden te monteren.

Teams
Er zijn bij de RSDA verschillende teams samengesteld voor zowel de leden die Video- of Diabeelden maken. Ieder team heeft een coördinator die zorg draagt voor het goed functioneren van zijn/haar team.

Jaarprogramma
De wekelijkse clubavonden van de RSDA zijn op donderdagavond van eind september tot eind april. Het streven is dat ieder team 5 keer per seizoen draait. De overige avonden worden ingevuld door gastoptredens en instructieavonden. Voor het hele seizoen wordt dit alles vastgelegd in een jaarprogramma, zodat een ieder weet wanneer hij/zij moet draaien op de club.


De clubavond

Het verzorgen van de clubavonden wordt door de eigen leden ingevuld. Voor de pauze draaien we meestal Diaseries, na de pauze Videofilms. De maker van de Dia- of Videoproductie moet zelf aangeven of er gejureerd moet worden. Het jureren gebeurt uitsluitend door de leden van de club. Na het jureren wordt er aan de leden gevraagd om eventueel commentaar te geven op de gedraaide Dia- of Videoproductie. Het spreekt natuurlijk voor zich dat dit positief en opbouwend moet zijn.

Competitie
Ieder seizoen worden er clubwedstrijden georganiseerd, welke eind maart worden gehouden. De RSDA leden krijgen meestal een thema om daarmee in groepsverband of individueel een Dia- of Videoproductie te maken, die niet langer mag zijn dan ± 5 minuten.

Met de individuele competitie kan ieder lid meedoen door zijn/haar Dia- of Videoproductie te laten jureren. De uitslagen over het hele seizoen worden in de computer verwerkt. Op de afsluitingsavond van de RSDA worden via een computeruitdraai de winnaars van deze wedstrijden bekend gemaakt. Voor de individuele wedstrijden zijn er twee wisseltrofeeën beschikbaar. Dat is voor de Dia’s de “RSDA trofee” en voor de Video de “JAKO trofee”. Hierin worden de naam van de winnaar en het jaartal gegraveerd.

Sinds het seizoen 2005/2006 is er bij de RSDA een wedstrijd voor één minuut video- en diaproducties. Zie activiteiten.

Plaats
De clubavonden van de RSDA worden van 20.00 uur tot 22.15 uur gehouden in "Open Hof Kerk" Huetingstraat 38 Katwijk a/d Rijn
We hebben hier de beschikking over een zaal die prima verduisterd kan worden. Aan de muur hangt een groot filmdoek. We hebben een bar die geheel onder eigen beheer is. Verder heeft de RSDA eigen geluidsapparatuur, een videoprojector, videorecorder enz.

Tenslotte
Als uw interesse gewekt is kom dan gerust eens langs op één van onze clubavonden. U kunt dit melden bij de secretaris.

Mensen die meer willen doen met hun Video en/of Diabeelden zijn van harte welkom bij de RSDA. De contributie bedraagt € 60,-- voor het gehele seizoen.