Jaarverslag van het secretariaat, augustus 2019.

Verslag over het seizoen 2018/2019.

 

 

RSDAlogo
 

 

 

 

 

 

 

Hallo beste leden,

Het is bijna weer zover. Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen en we kunnen  na het opladen in de vakantie weer met volle energie aan de nieuwe periode beginnen. Maar laten we eerst even terugblikken op het vorig seizoen. We begonnen op 27 september met de ledenvergadering, waarin naar voren kwam dat de wijze van jurering niet optimaal was en dat dit toch wel veranderd moest worden. Ellert stelde voor om het jureren af te schaffen en in plaats daarvan meer te discussiëren na een serie. Het wedstrijd effect zou daardoor wel verdwijnen en omdat we dit toch wel wilde behouden is hiervoor het waarderingsformulier in de plaats gekomen, wat ontwikkeld is door Gé Elkerbout en Kees Hogewoning. Er is wel afgesproken dat het invullen van het formulier vrijblijvend blijft. Dit wil wel zeggen, dat als je het formulier invult, je het wel voor iedereen moet doen, geen selectie maken van de één wel en de ander niet waarderen en als je nooit wat invult, moet je ook géén ingevuld formuliertje terug verwachten. Gert heeft in het begin van het seizoen ook Kees v Egmond geïntroduceerd, waar je naar toe kan als je problemen hebt met je computer of met je software. Om één en ander uit te leggen, heeft Kees een avonddeel bij ons ingevuld. De producties gingen vlot opgang en het invullen van de agenda bracht in het begin van het seizoen geen problemen met zich mee. Op 6 december hadden we een gast optreden van Jan Houtman uit Hellevoetsluis. Jan Houtman, een kennis van  Jan Tijsterman, had in het verleden ook al eens een paar producties laten zien en vulde deze avond ook weer met interessante films. De nieuwjaarsreceptie was weer gezellig  en redelijk bezocht. Daarna begonnen we aan het 2e gedeelte van het seizoen, waarin we ook weer interessante producties hebben kunnen zien, zoals enkele series over oud Rijnsburg, die Terry voor het genootschap Oud Rijnsburg heeft gedigitaliseerd. Voor de thema wedstrijden van de 5 en 1 minuutfilms hadden we dit jaar 2 juryleden, namelijk Bram Kruyt en Wim Haasbroek, omdat Marjolein en Quirin niet konden komen vanwege een overvolle agenda. De 5 minuten wedstrijd was met 18 inzendingen een overvolle avond en voor de 1 minuut wedstrijd hadden we 20 inzendingen.  Op deze avond hadden we nog een extra jury bereid gevonden om in de jury plaats te nemen. Dit was Teun v Rijn, die vroeger ook lid geweest is van onze club. Tussen de 2 wedstrijdavonden hadden we nog een gastoptreden van Paul en Adri Ligtvoet, leden van de Leidse filmclub, die een heel gevarieerde avond bij ons verzorgde. Stuk voor stuk filmpjes werden vertoond, die heel doordacht opgenomen waren, van professionele kwaliteit. Enige onenigheid is er wel ontstaan over het wel of niet vermelden van de bron van een wedstrijdfilm. Wij hebben als bestuur al enkele jaren geleden de eis gesteld, dat als het idee van de productie afkomstig is van internet dat dit vermeld moet worden bij de vertoning. Gebeurt dit niet, dan kan diskwalificatie door het bestuur het gevolg zijn. Als men denkt dat deze regel niet voor hem of haar geldt en het bestuur kan middels filmpjes bewijzen dat het wel zo is, dan moet degene ook niet raar opkijken als zijn of haar filmpje door het bestuur gediskwalificeerd wordt. Voor de laatste avond hadden we Hans Kruyt weer uitgenodigd, die weer verschillende snufjes liet zien op camera gebied  en op de vele mogelijkheden van het printen van foto’s op verschillende materialen. Dit jaar kregen we ook nog te maken met het ongeluk wat Jan Eekhof kreeg, waarbij hij zijn heup brak, waarvan hij wonderbaarlijk snel genas en met het overlijden van Rein Strijker, een trouw lid, die al jaren lang zijn vrouw zag achteruit gaan in het verzorgingstehuis de Vlietstede, maar uiteindelijk op heel hoge leeftijd eerder kwam te overlijden. Op de laatste avond was het weer een gezellig samen zijn en werden de prijzen weer uitgereikt, waarbij de voorzitter iedereen bedankte voor zijn of haar aanwezigheid en wenste iedereen een fijne vakantie toe.

 

Koos Barnhoorn, secretaris.