Jaarverslag van het secretariaat, augustus 2023.

Verslag over het seizoen 2022/2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo beste leden,

RSDAlogo
Wij zijn het jaar 2022 gestart op 29 september met de ledenvergadering.  Er waren 15 leden aanwezig. Op deze avond is er door de leden gevraagd om het jureren af te schaffen en vanwege deze maatregel heeft het bestuur dan ook beslist dat wij ook geen thema wedstrijden meer zullen houden, mede omdat het niet allemaal volgens de regels gaat.
De contributie zal voorlopig nog € 75.- blijven. We maken ook vanaf nu een beheerderwisseling mee omdat Henk met pensioen gaat en Kees v Duijn de nieuwe beheerder is. Henk zal nog wel enige tijd mee blijven lopen om Kees in te werken.
De avonden worden vrij regelmatig bezocht door de leden en rond november krijgen we te horen dat de man van Conny ernstig ziek is en dat zij voorlopig de clubavonden niet aanwezig zal zijn. Ook krijgen we te maken met een energietoeslag op de clubavonden vanwege de uit de hand gelopen gasprijzen door de oorlog in Oekraïne. We besluiten voor alsnog de contributie niet te verhogen en zullen rond de jaarwisseling een extra ledenvergadering houden. De nieuwjaarsreceptie was weer zoals we het gewend zijn.
De eerste avond daarna hadden we de extra ledenvergadering, waarin wij afscheid namen van Tineke als voorzitter en konden we Kees van Delft verwelkomen als nieuwe voorzitter. Om het seizoen af te sluiten is er besloten om de rest van het seizoen geen contributie aan te passen en zullen we bij de ledenvergadering aan het begin van het volgende seizoen de situatie voorleggen aan de leden met een aantal suggesties hoe of wij de clubavonden kunnen voortzetten. Tineke werd de avond daarna nog verrast met een bloemetje vanwege haar voorzitterschap.
Eind januari konden we ook Kees Hogewoning weer verwelkomen na een periode van afwezigheid vanwege een lelijke val op de fiets, waarbij hij zijn arm op meerdere plaatsen brak. Halverwege februari kregen wij ook nog te horen dat Peter, de man van Conny was overleden en vele leden van de club hebben de drukbezochte kerkdienst en de begrafenis meegemaakt.
Aan het eind van het seizoen kwam er ook nog het verzoek van de Noordwijkse filmclub om een avond bij hun te verzorgen, maar omdat het vrij kort dag was, is dit uitgesteld naar het volgende seizoen. Kees Hogewoning is intussen aan zijn arm geopereerd en heeft nog wel wat revalidatie nodig om alles weer goed te krijgen. De laatste avond was weer gezellig in de foyer, waarbij we Gé en Rietje Elkerbout ook hadden uitgenodigd als oude clubleden, wat bij hen heel goed in de smaak viel.
Rest mij nog te vertellen dat wij het afgelopen seizoen veel hebben moeten putten uit oud materiaal om de avonden vol te krijgen, vandaar dat wij vanuit het bestuur erop willen hameren om het nieuwe seizoen met zoveel mogelijk nieuwe producties te komen, dus doe allemaal zoveel mogelijk je best om dit te realiseren. De aanstaande ledenvergadering zal erg belangrijk zijn voor wat betreft de nieuwe te bepalen contributie met daaraan gekoppeld het aantal clubavonden die we gaan houden. Kom dus allemaal naar deze ledenvergadering waar jouw stem heel belangrijk kan zijn.

 

Koos Barnhoorn, secretaris RSDA.