Verslagen van de clubavonden RSDA

Verslag van de clubavond 19-03-2009, door Rein Strijker

De voorzitter opende de avond en deelde meteen de lijsten uit met de deelnemers aan de wedstrijdfilmpjes van 5 minuten. Er waren 17 filmpjes van 13 leden. Het was bijzonder gezellig, temeer omdat er een verscheidenheid in de beelden te zien was. We zullen zien aan het eind van het seizoen wie er in de prijzen vallen en dan ook nog de zaalprijs. Het was een lange avond maar zeer geslaagd.
Zoals altijd sloot de voorzitter af met dank voor het geleverde werk en een wel thuis. 
Verslag van de clubavond 12-03-2009, door Rein Strijker

Na opening door de voorzitter gaf hij door dat in de pauze de 5 minuten wedstrijdfilmpjes opgegeven moesten worden.
Hierna kreeg Piet Heemskerk de gelegenheid vooraf iets te vertellen over de films die hij zal vertonen. Als eerste kregen we een vogelpark te zien met heel mooie beelden en op een erg goede manier ingesproken door Addy Heemskerk.

Het 2e deel Monkeyland ging  over  een bos vrij voor de apen.
Vanuit de zaal opmerkingen als heel mooie beelden en dat dit soort filmen moeilijk was.

De3e film  Addo Elephantpark was met een veelheid aan soorten dieren als olifanten, zeebras, neushoorns, strand, dolfijnen met ook weer een goed verhaal van Addy erg mooi om te zien. In de bespreking geluiden als schitterende beelden met zowel mooie kleuren als compositie.
 
PAUZE.
 
Piet startte met een kijkje in de townships in Kaapstad. Een indrukwekkende vertoning over krottenwijken, betere wijken, kinderen, scholen met een verhaal over de geschiedenis. Opmerkingen uit de zaal als heel mooie beelden, soms wat onrustig. Ook weer heel goed verhaald door Addy Heemskerk.

PAUZE

Als laatste kregen we te zien de film "Two oceans aquarium" Kaapstad. Een prachtfilm met beelden van de haven, dok enz. met aquarium dat in verbinding staat met de zee. Het voeren van de dieren heel goed in beeld gebracht.

Prachtige beelden en heel rustig gefilmd. Er werd nog even wat nagepraat over e.e.a. waarna de voorzitter Piet bedankte voor het verzorgen van de hele avond en sloot af met een wel thuis. 
Verslag van de clubavond 5-03-2009, door Rein Strijker

Na een hartelijk welkom door de voorzitter ging deze even in op de ervaringen van de laatste twee avonden les in het jureren door dhr. Meeberg. Er waren wat reacties van de leden, waarop de voorzitter meedeelde dat dit in de komende bestuursvergadering zal worden besproken en indien nodig assistentie uit de groep zal worden gevraagd.

Nic van Nieuwkoop gaf de situatie door van onze leden Wim Zevenbergen en Geurt Heykamp i.v.m. hun afwezigheid vanwege ziekte.
 
Piet Ravensbergen (Dia) startte met een gescande diaserie van het voormalige A-team Dia's uit het verre verleden wat bestond uit 5 leden. Piet heeft deze serie op een perfecte manier overgezet in een digitale fotoserie. Deze serie werd via zijn laptop vertoond en was voor hen die de diaserie nog nooit hadden gezien een verrassing wat merkbaar was aan de opmerkingen na de vertoning. Even goed waren degenen die de serie kenden, vol lof over de manier waarop de serie overgezet was.
 
De 2e serie van Piet was van een ander soort. Een vakantiereis van zijn dochter met familie, een 10 daagse rondreis door Israel. Piet had aangeboden van die reis een fotoserie te maken. Hij heeft dit gedaan met behulp van zijn dochter en 4 medereizigers. Dubbel moeilijk als je niet zelf die foto's gemaakt hebt. Het geheel is door zijn dochter en 4 medereizigers ingesproken op een zodanige manier dat je de hele reis meemaakt. Een heel karwei mag je wel zeggen. Het was ook te merken aan de opmerkingen uit de zaal als: schitterende serie, heel mooi, verveelt geen moment en goede documentaire.
 
PAUZE
 
Jan Tijsterman begon met de verfilming van een reis door Sri-Lanka en heeft als titel "Het eiland Pigeon". En zoals we van Jan gewend zijn slaat hij weinig over en gaan we het hele eiland over met alles wat daar te zien is. Heel mooie beelden met goede overgangen en close-ups. Er waren wat opmerkingen over het inspreken en het niveau.
 
De 2e film van Jan ging over een reis door Namibië en een bezoek aan het Ethos Wildpark. Jan licht e.e.a toe over de grote Kalahari Ronde, rondom de waterpoelen enz.
Een prachtfilm voor wat betreft de natuur en het wild. Spanning was er duidelijk voelbaar bij de leeuwen hoewel ze geen honger hadden. Op goede momenten gefilmd en niet alleen leeuwen, we kregen van alles te zien. Opmerkingen uit de zaal als: goed gelukt wat hij heeft willen laten zien, compliment voor deze film en goede muziek.
Deze film werd gejureerd.
 
Om 10 uur 15 sloot de voorzitter deze avond met het bedanken voor het geleverde werk en een wel thuis.
Verslag van de clubavond 19&26-02-2009, door Rein Strijker

Jureren
Deze eerste avond werd met een korte inleiding door onze voorzitter geopend met een hartelijk welkom aan dhr. Henk van de Meeberg die  als trainer van NOVA ons in 2 avonden het jureren van films zal bijbrengen.

Allereerst was er de kennismaking van weerskanten en wat is de verwachting van dit gebeuren. Nou daar kwamen al vrij snel achter. Ons beoordelingsformulier was volgens Henk niet goed. Dat we het zolang hadden volgehouden met dat formulier vond hij wel een pluspunt voor de club. Ook gaf hij te kennen dat het ging om “films” te jureren .

Daarna gaf hij in een referaat de drie punten aan van het NOVA beoordelingsysteem.

Inhoud. Verhaalstructuur en Filmische vormgeving. Wat daarbij opviel was dat Henk de nadruk legde op het respect voor de maker van de film.

Er werden films vertoond en juryrapporten door de leden gemaakt en uitgevraagd door Henk. En na de pauze werd het verschil besproken tussen filmbespreking en jureren en kregen de leden de opdracht voor het schrijven van een juryrapport van een zelfgemaakte film en die meenemen voor de tweede avond.

De tweede avond begon jammer genoeg met wat technische problemen. Jammer want de tijd om alles een beetje op zijn merites af te handelen was er niet. Het voorlezen van de zelfgemaakte juryrapporten was soms vermakelijk maar waar het om ging werd steeds door Henk naar voren gebracht wat door de leden erg gewaardeerd werd.

Na de pauze nog wat voorbeeldfilms en deskundige juryrapporten en het presenteren hiervan was er nog een leuke discussie met de leden onderling . Een aantal leden willen wel van het oude systeem af. Uit de verschillende opmerkingen is dit wel opgevallen.

Evenwel, desalniettemin is het een goede zaak dat we deze 2 avonden hieraan besteed hebben. Op de eerste avond waren er 21 leden en op de tweede avond 18.

Het waren goede leerzame avonden die door de voorzitter afgesloten werd om 11 uur.met dank aan dhr. Meeberg voor de voortreffelijke wijze waarop hij e.e.a. gebracht heeft.

Verslag van de clubavond 12-02-2009, door Rein Strijker

De voorzitter had geen mededelingen en gaf het woord aan Kees Hogewoning die aangaf hoe hij de fotoserie voorbereid en gemonteerd had. Een hele klus om 9 minuten samen te stellen uit zo'n duizend foto's. De serie was getiteld "Colorfull Orchids" Een hele mooie serie opgenomen in Luttelgeest met een grote verscheidenheid aan orchideeën. Met erg mooie beelden als achtergrond onscherp en de bloemen scherp zoals bij de bespreking werd opgemerkt. Muziek wat minder overheersend?

De 2e serie van Kees was "The Lion King" een serie over de musical zoals die Disneyland in Parijs wordt vertoond. Prachtige beelden van allerlei figuren in 4 minuten.

In de bespreking werd gevraagd hoe hij de belichting uitgevoerd had wat hij uitvoerig uiteenzette en aan gaf dat hij weinig foto's gecorrigeerd had.

De 3e serie van Kees ging over zandsculpturen. Een hele mooie serie met een goede belichting en begeleid met passende muziek. Bij de bespreking zei Kees dat hij diepte wilde hebben en dat hij alle foto's bewerkt had en hinderlijke obstakels had verwijderd en het verschil nog even vertoondemet een aantal foto's.

Pauze.

Piet Ravensbergen(video) vertoonde de delen 3 en 4 van de caravantocht door Denemarken. Deel 3 ging over een museumdorp een fietstocht en vissershuisjes.

Korte pauze.

Het 4e deel ook weer veel natuur, mooie gebouwen en een bezoek aan een volautomatische boerderij en een leuke afsluiting van de reis.

Deel 3 en 4 werden tegelijk besproken met opmerkingen als hele mooie film, goede muziek en leuke beelden tijdens het rijden. Toch was er nog één die de delen 1 en 2 iets mooier vond. Goed ingesproken door Piet zelf.
Na nog wat napraten bedankte de voorzitter voor het geleverde werk en merkte op dat de aanwezigheid van alle leden gewenst is op 19 februari a.s. en sloot de vergadering.
Verslag van de clubavond 5-02-2009, door Rein Strijker

Met een terugblik op de geslaagde avond van de vorige weekgaf de voorzitter aan Sjoerd Zwaan de gelegenheid zijn 2 fotoseries en 1 film te laten zien.
 

De eerste serie "Het tropisch Paradijs" lopend door de orchideeëntuin was wel erg bijzonder. Behalve orchideeën was er nog meer te zien. We zagen een aantal soorten bloemen met mooie beelden aan ons  voorbijgaan. Opmerkingen uit de zaal waren, waarom die benen, wat weinig close-ups en de keuze van de muziek wat door Sjoerd toegelicht werd.

De 2e serie was "De vlindertuin". Een kleurrijke vertoning van vlinders waar heel mooie beelden bij waren. Commentaar uit de zaal als, deze serie vraagt om meer close-ups en muziek niet ideaal bij vlinders. Ook hier had Sjoerd geen moeite mee.  En dan de film "De visserijdagen in Urk". Een veelkleurige film met veel variatie in de beelden zoals gebruiken, kleding

en vooral zang en muziek. Er werd met plezier gekeken met daarna vragen en opmerkingen als, geen vissersschepen, welke camera en mooie scherpe beelden.

PAUZE

Hierna startte Piet Heemskerk na vooraf een uiteenzetting onder welke omstandigheden hij soms moest filmen. Met een prachtige film over het Robbeneiland in Zuid Afrika. Het verhaal over de geschiedenis van het eiland en over de gevangenen waaronder Nelson Mandela, werd door Addy Heemskerk op sublieme wijze ingesproken. De film werd met aandacht gevolgd, vooral ook door het verhaal over de geschiedenis. Opmerkingen uit de zaal:schitterende beelden,heel goed ingesproken en goede samenstelling.

2e PAUZE.

De 2e film van Piet Heemskerk ging over Kaap de Goede Hoop. Een film met heel mooie beelden van de natuur, stranden, havens, walvissen, pinguïns, zeehonden enz. Ook weer ingesproken door Addy. Als je van natuur en geschiedenis houdt is dit heel mooi opgenomen.

Geluiden uit de zaal, weer heel fijn ingesproken en als totaal een mooie film.

Na enig overleg over de cursus jureren vroeg de voorzitter ieder hierover na te denken en sloot deze fijneavond af met een wel thuis.  

Verslag van de clubavond 22-01-2009, door Erik Wolthaus

Afgelopen donderdagavond 29 januari was het dan eindelijk zover, de vertoning door de Rijnsburgse filmclub RSDA van de Karl Dittmann film 1940-1945 in de Voorhof te Rijnsburg. Karl Dittman was een officier in de Duitse Kriegsmarine die in de oorlogsjaren het bevel voerde over het depot in de veiling Flora. Ingekwartierd in Rijnsburg heeft Dittmann als fanatiek amateurfilmer de regio uitgebreid in beeld gebracht.

De basis voor de film bestond uit een twintigtal dubbel acht filmpjes die via de Rijnsburgse familie van Karl Dittmann in het bezit zijn gekomen van Dhr. Nic van Nieuwkoop van de RSDA. In samenspraak werd het plan opgevat om de beelden gemaakt door Dittmann over te zetten op DVD en te voorzien van commentaar. Om op deze manier een uniek document te creëren wat voor de geschiedenis van Rijnsburg bewaard kan blijven. Na een aantal jaar van uitzoek werk, monteren om daarna weer op de plank te verdagen en weer opgepakt te worden was het eindresultaat dan eindelijk daar.

Het plan was om de film tijdens een reguliere filmavond van de filmclub, die wekelijks wordt gehouden in zaal 5 van de Voorhof, aan het publiek te vertonen. Wegens overweldigend animo werd er toch besloten om te verkassen naar de grote zaal. Niet minder dan 250 mensen uit Katwijk, Rijnsburg en omstreken wisten de weg te vinden naar de Voorhof om te getuige te zijn van een uniek stukje geschiedenis. Voor velen waren de beelden een levende herinnering uit hun jeugd, het geroezemoes onder elkaar was dan ook niet van de lucht.

Beelden uit lang vervlogen tijden passeerden de revue, het oude centrum van Rijnsburg en Katwijk-binnen maar ook een glimp van de blauwe tram die net over de Sandtlaan brug komt en het planten van de tulpenbollen in de kisten bij de Rijnsburgse kwekers.

Hoewel de ouderen ruim in de meerderheid waren was de jeugd ook vertegenwoordigd.

Een goed voorbeeld is Danny Hoek die met zijn website www.katwijkinoorlog.nl er in slaagt om mensen te interesseren voor onze geschiedenis en de herinneringen aan de roerige oorlogsjaren levend te houden en vast te leggen voor het nageslacht.

Na de Dittmann film stonden er nog een tweetal diapresentaties op het programma die tevens gretig aftrek vonden. Eveneens afkomstig van de hand van Dhr. Van Nieuwkoop lieten deze de geschiedenis van de Blauwe tram zien. Van zijn komst in 1924 tot aan de buitendienststelling in 1961. Wederom werd er met volle teugen genoten van beelden die inmiddels tot het verleden behoren. Een uitgebreid overzicht van alle haltes vanaf het Station in Leiden tot aan de eindpunten aan de boulevards van Katwijk en Noordwijk. Kortom met deze afsluiter van de avond was het feest der herkenning compleet en kan de RSDA terugkijken op een uitermate geslaagde avond.

Verslag van de clubavond 22-01-2009, door Rein Strijker

Er waren geen bijzonderheden te vermelden en omdat het een vol programma was gaf de voorzitter meteen het doek vrij voor Wim van Egmond die startte met een fotoserie over  langs bergen en door dalen.En zoals we van een van onze beste fotografen gewend zijn was het weer een lust voor het oog. Sneeuwlandschappen, bossen, bergen enz. met mooie close-ups van bouwwerken, kapel en een luchtballon.
Bij de bespreking waren er opmerkingen als, totaal heel mooi. De eerste helft iets minder mooi dan de tweede helft. E.e.a ook afhankelijk van het licht.

De 2e serie was over aan de oevers van het Gardameer. Die begon met het hotel en omgeving met mooie beelden van haven, kleurrijke huizen en close-ups van bloemen met alles wat er bij hoort. Opmerking uit de zaal, mooier dan de eerste serie, meer diepte in het beeld en volop close-ups en als antwoord op een vraag alles met dezelfde camera als de 1e serie.

De 3e serie over het Klein Walserdal was er een met berggezichten, hellingen en de laatste dag nog wat sneeuw. Prachtige foto's en zoals Wim aangaf op een vraag heeft hij geen nabewerking toegepast op de foto's. In het begin van de serie was er een klein stukje muziek iets overstuurd. Enkele leden vonden dit de mooiste serie. Alle drie series werden gejureerd.

Pauze

Het was weer een ouderwetse avond eerst (dias) foto's en dan film. Koos Barnhoorn startte met een korte film over het "Ëmtedankfest" Mooie spontane beelden van het begin van het feest. Een optocht  heel goed opgenomen met beelden van mensen die van alle kanten op fietsen en ander vervoer naar het feest gingen, vergezeld van muziek en wat er allemaal bij hoort. Mooie en scherpe beelden en een goede tekst begeleiding. Dit feest was te vergelijken met dankdag in ons land volgens Koos. Opmerkingen uit de zaal

als schitterend opgenomen, goede combinatie van live geluiden muziek.

De 2e film was de vakantie getiteld "Klostermoor" door Koos zelf ingesproken. Een fietstocht door rustige streken, voorbereiding van het feest, Papenberg, spellen kinderen, schepen, dankfeest, kermis, met close-ups bloemen en bezoek aan een bevriende bloemist. Opmerkingen uit de zaal, schitterende film, vlotte muziek en als film vlot gemonteerd. Er was wat discussie over inspraak en muziek en de verhouding muziek en tekst. Deze beide films werden ook gejureerd.

Hierna bedankte de voorzitter voor het geleverde werk en sloot de avond.

Verslag van de clubavond 15-01-2009, door Rein Strijker

Er waren geen bijzonderheden .Een kleine wijziging van het programma. Leo Heemskerk wilde graag zien hoe zijn gescande dia's op het doek overkwamen. Dat ging vrij goed waarbij opgemerkt werd dat de dias na het scannen nog bewerkt konden worden.

En dan was het Gert van Delft die ons een wintersportvakantie liet zien met weinig sneeuw, dus niet skiën maar veel wandelen. E.e.a ging gepaard met heel mooie beelden van landschappen, dorpen, mooie gebouwen zoals kerken enz. En niet te vergeten de begeleidende muziek. Al met al een plezierige film om naar te kijken.

Evenwel waren er wel wat opmerkingen uit de zaal over wat donkere beelden, scheve beelden naar rechts en de vraag waarom niet ingesproken door Sophie wat bij de vorige films heel goed overkwam. De film werd gejureerd.

PAUZE.

Na de pauze was het Piet Ravensbergen (video) die ons meenam op een caravanreis door Denemarken. Een prachtfilm met een duidelijk verhaal hoe e.e.a in zijn werk ging. Heel mooie beelden van landschappen,gebouwen, een rondvaart met havengezichten, schepen enz. Dit alles ging gepaard met heel goede muziek. De film werd in 2 gedeelten vertoond namelijk 16 en 14 minuten.

Opmerkingen uit de zaal: niveau inspraak prima. goede muziek, super scherpe beelden en keurige overgangen.Deze film werd ook gejureerd.

Na nog wat algemene discussie over  HD en apparatuur

van de club sloot de voorzitter de avond met dank aan de makers en attendeerde nog even op de 1 en 5 minuut filmpjes.  
Verslag van de clubavond 18-12-2008, door Piet Ravensbergen

Leo Heemskerk heeft deze clubavond een film laten zien over de politionele acties in Nederlands-Indië. De film draagt de titel: "Onze jongens overzee".

Er zijn heelveel mensen op deze avond afgekomen, zoveel mensen op een RSDA clubavond heb ik zelf nog niet meegemaakt.

De film is een documentaire over de grootste militaire operatie uit de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden met originele filmbeelden en verhalen over een enorme logistieke operatie.

Tientallen troepen transportschepen waren nodig voor het vervoer van al die jongens.
Voor veel Indiëgangers komen bij het zien van deze film weer vele herinneringen terug over deze turbulente tijd uit de Nederlandse geschiedenis.

Verslag van de clubavond 4-12-2008, door Rein Strijker

De voorzitter opende de avond en merkte op dat de advertentie kennelijk aangeslagen was want er waren ongeveer 40 leden en belangstellenden aanwezig. Hoe het ook zij, een volle bak is altijd prettig. De beide heren Michael en Bob, agenten van Magix kregen meteen het woord en startten met het onderdeel "Red uw video's" Het video reddingspakket Magix Film op dvd 7 en de USB video omzetter(SCART-adapter) werden beurtelings door de beide heren uitvoerig behandeld en alle vragen werden op deskundige wijze door hen beantwoord. Pluspunt is wel dat een foutje als het wegvallen van een frame door het systeem zelf hersteld wordt.

Pauze.

Hierna gaven Michael en Bob een uitvoerige verhandeling over het opbouwen en maken van een film v.w.b. beelden en geluiden.

2epauze

In deze rumoerige maar gezellige pauze werden Bob en Michael bestormd met vragen van allerlei aard. Vervolgens ging het tweetal door met het vertonen van een Demo met een uitleg over het aantal beeldlijnen en geluidslijnen.

3e pauze.

Het was duidelijk merkbaar dat er onder de aanwezigen nogal wat vragen waren die echter door de beide agenten op attente en duidelijke manier beantwoord werden.

Gezien de reacties uit de zaal was dit weer een heel leerzame avond en werd gesloten door de voorzitter met het bedanken van Bob en Michael met een attentie en wenste ieder wel thuis.

Verslag van de clubavond 27-11-2008, door Rein Strijker

De voorzitter opende met een hartelijk welkom en meldde daarna zijn bezoek aan Geurt Heykamp en gaf daarbij de situatie aan waarin Geurt verkeert. Geurt had de bedoeling op de clubavond te komen maar moest er toch vanaf zien,jammer genoeg.

Hierna gaf de voorzitter een aantal besluiten door over het jureren en de wijze van jureren. Ook over de soorten series welke al of niet gejureerd behoren te worden. Het ondertekenen van het juryrapport blijft dit seizoen gehandhaafd. Piet Heemskerk deed de suggestie om eens iemand uit te nodigen die deskundig was op het gebied van jureren. Dit werd door het bestuur meegenomen.

En dan was het Wim van Egmond die ons nieuwsgierig maakte met 2 fotoseries. De eerste was een serie over Goederede wat erg mooi overkwam. Haven, boten, straten perfect gefotografeerd en dat alles begeleid met rustige muziek. Gevraagd werd naar de rode draad. Antwoord van Wim was, helemaal niet aan gedacht ik ben een fotograaf.

De tweede fotoserie van Wim was van een voorjaarsvakantie die ze doorgebracht hadden in Valsinalis in Zuid Tirol. Ook weer prachtig om te zien. Heel mooie natuur,een mooie wandeltocht, bergen, rotsen en bloemen met goede close-ups. Opmerkingen uit de zaal,iets grotere letters maakt het wat duidelijker. Mooie fotografie .Er was nog even een korte discussie over het fotograferen van stromend water.

Pauze.

Jan Tijsterman vergastte ons met een aardige film over de "Himbas", een trekkende stam in Namibië .Een trots volk, dat was in de beelden ook wel te zien. Volgens Jan kon hij ondanks de groep van 35 bezoekers  er toch een goede film van maken. En dat was het dan ook wel. Geluiden uit de zaal,goed verhaal , goede rode draad,mooie film. Het zingen van Jan beter niet in de film.

De 2e film van Jan was een film over dolfijnen en zeeleeuwen. Mooie film, vooral de bootopnames waren heel erg mooi. De manier waarop hij deze opnames gemaakt had werd door hem uitvoerig toegelicht. Ook met de muziek. Er was veel waardering uit de zaal.

Als laatste op deze avond vertoonde Rein Strijker een film over het optreden van het shantykoor "Spier" Duidelijk iets anders dan het voorgaande maar er werd goed geluisterd en gekeken. Het beantwoordde aan de doelgroep maar als vertoning voor de club werd opgemerkt dat het geheel leuker zou zijn met wat meer beelden uit de omgeving.

 De voorzitter bedankte allen en attendeerde nog even het programma van volgende week en sloot daarna af met een wel thuis.     

Verslag van de clubavond 20-11-2008, door Rein Strijker

Na de opening door de voorzitter werd door Wim Zevenbergen bedankt voor de bloemen en was blij weer op de club te zijn. Minder prettig was het om van Nic van Nieuwkoop te horen dat het met ons lid Geurt Heykamp niet goed gaat. Af en toe en een bezoek (vooraf even bellen) en een mailtje wordt door hem op prijs gesteld.

Er was even een discussie over telefoonnummers in de site maar dit kan niet door gaan in verband met de privézijde in het internet.

En dan werd gestart met de bespreking van de 5 minuten filmpjes van het afgelopen seizoen met het thema "Dieren"
 
Volgorde: korte omschrijving: commentaar:
1.Rein  Strijker    "Dieren"  1e deel heel mooi. het 2e deel iets minder.
2.Piet   Heemskerk   "Het groene hart"   Goed in elkaar,goede documentaire en mooie beelden, goed verhaal. Kleuren?
3.Nic van Nieuwkoop  "Hondje en doek"  Leuk vooral in het bos. Wat meer passende muziek? Iets te grote letters. En eigenlijk 3 mooie filmpjes.
4.Bert Wakka  " Alle vissen in het water"  
Mooi filmpje, mooie kleuren van het aquarium. Camera op statief, op Manuel en stoppen. Wanneer het tijd is. De jury vond het een leuk idee.
5.Bert van der Mey  "Alle dieren" 
Compliment voor het spannend houden van de film. Iets te veel onscherpe beelden. Prachtige beelden van zwanen.
6.Jan Tijsterman  "Garnalen" 
Shanty Neeltje Jacoba. Qua beeld heel mooi. Duidelijke poging om er een goed verhaal van te maken.
7. Piet Ravensbergen(dia) "Dieren"
Een heel mooie fotoserie van allerlei dieren in beeldvorm. Hoe kom je op zo,n idee. Prachtige close-ups en heel scherpe beelden.
8.Bert Wakka  "Alle dieren tellen mee" 
1e prijs van de jury en ook in deze bespreking alle lof om zoiets te maken . Een heel mooie film met scherpe beelden.

PAUZE.
 
En dan de 1 minuutfilmpjes.
 
1.Sjoerd Zwaan  "Sneeuw"   Mooie beelden berggezicht enz. verhaal?
2.Sjoerd Zwaan "Skiën"  Prachtige beelden van het skiën. Geen verhaal. Het skiën en is volgens de maker het verhaal .
3.Sjoerd Zwaan "Parapeuten"  Is meer voor 5 minutenfilm.1 minuut is hier wat moeilijk voor. Evenwel mooie beelden. 
4.Sjoerd Zwaan "Fotografie"  Goede beelden met toch wel een verhaal.
5.Rein Strijker  "Kameel"   Leuke beelden met goed verhaal.
6.Nic van Nieuwkoop "60 seconden schoonheid"  Mooie beelden van bollenvelden. Stand van opname?
7.Bert Wakka    "Allerlei beelden. Hoe en waarom uit Mediaplayer? Iets voor de liefhebbers? Kunstenaars? 
8.Bert van der Mey "Fietsles"  Een heel goed verhaal en prima in beeld gebracht.
9.Rob Elkerbout  "Fotografie"  Heel erg mooie foto's ,scherpe foto's en heel goede composities. 
10.Bert van der Mey "Spergebied"  Heel goed verhaal en goed verwoord door Bert zelf. Mooie beelden.
11.Piet Heemskerk "Bloemen"  Goed ingesproken. Mooi verhaal en mooie beelden. Kleuren?
12.Jan Tijsterman  "Het vrouwtje van de overkant"  Leuk verhaal. Werd gevolgd met wat humoristische opmerkingen. Je moet er maar opkomen.
                                                 
Deze gezellige avond werd hierna gesloten door de voorzitter met een wel thuis en tot de volgende week. 
Verslag van de clubavond 13-11-2008, door Rein Strijker

Nadat de voorzitter na enige zakelijke opmerkingen de avond geopend had kreeg Kees Hogewoning de gelegenheid zijn eerste fotoserie van de "Musical de toverfluit"wat door het kinderkoor "Eigenwijs" uitgevoerd was op het doek te vertonen. Speelduur 9 minuten. Een heel mooie serie van de kinderen begeleid met goede muziek. Mooie scherpe foto's en goede composities. Dat was ook het commentaar uit de zaal. Het verhaal werd door Kees vooraf verteld. Was het verhaal in de vertoning zelf verwerkt was het een nog mooier
geheel geweest.

De 2e serie van Kees was er ook een van heel goede kwaliteit. "Keukenhof Lelieparade". Een prachtige fotoserie van lelies met mooie overzichten en heel goede close-ups. Lovende woorden uit de zaal waren zijn deel. Maar toch! Geen afkeuringen maar opmerkingen als "dubbele beelden" en "het zou wat korter kunnen" waren er ook.
 
Pauze.
 
Nic van Nieuwkoop nam de 2e helft van de avond voor zijn rekening en startte met een filmpje met als titel "Dieren en nevelen" Een heel amusant filmpje over dieren en allerlei
verwikkelingen voorzien van leuke muziek. Opmerkingen uit de zaal "leuk maar eigenlijk niet de bedoeling voor de club als zodanig. Speelduur 13 minuten.

De 2e film van Nic was een film die hij op verzoek van de Wilbert gemaakt had. De film was getiteld "De Wilbert gaat varen" Jammer voor Nic dat het een regenachtige dag werd
maar desondanks is het toch een mooie film geworden en zeker voor de bewoners van de Wilbert een fijne dag om terug te zien. Zoals we van Nic gewend zijn was het een compleet verhaal met alles wat er aan boord gebeurde en wat er op de route te zien was. Er was veel waardering voor de manier waarop hij ondanks het slechte weer er toch een
goede film van gemaakt had. Speelduur 21 minuten.

De voorzitter attendeerde nog even het meenemen van de 1 en 5 minutenfilmpjes voor de volgende week en sloot af met een wel thuis. 

Verslag van de clubavond 6-11-2008, door Gé Elkerbout

Op het programma staat clubwedstrijd uitgaansdag naar Soestdijk ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de RSDA.

Er waren 6 inzendingen: 2 digidia’s en 4 videofilms. In een vlot tempo werden de inzendingen vertoond, echter onze technische man moest vaak normaalbeeld en breedbeeld verwisselen. Nadat alle inzendingen vertoont waren en een ieder via de bekende jurybriefjes het getoonde had beoordeeld, werd besloten de bespreking en de uitslag op 11 december te houden.

Na de gebruikelijke pauze was er een film van Jan Tijsterman getiteld: De grote Katekari  1. Jan heeft, met een Camper en onder leiding van de ANWB, een vakantietrip gemaakt in Zuid-Afrika. Prachtige beelden van dit imposante land toverde hij op het doek. Een goed opgebouwde film, waar natuurlijk ook opmerkingen over werden gemaakt. Al met al een mooie afsluiting van een gezellige avond. We kijken al weer uit naar deel 2.

Verslag clubavond RSDA van 30-10-2008 door Gé Elkerbout

Piet Ravensbergen opende de avond met een gescande diaserie uit 1998 “De Horsten” Hoewel vele leden deze serie al eens hadden gezien, was het nu ook weer een juweeltje om naar te kijken. Een serie om te onthouden.

De tweede serie, Fietstocht van Putten naar Bremen, was een digi-serie. Een bijna filmisch verslag van deze tocht verscheen op het doek, waarbij de professionele inspraak zorgde voor een boeiend geheel. Kortom een kwaliteit product.

Nu even Pauze.

Er wachtte ons nog twee films van Jan Tijsterman, opgenomen in Sri Lanka. Natuurlijk vraagt een dergelijke film om verklarende tekst, en dat deed Sarie erg goed, zodat wij ook een dagje uit waren.

De tweede film had als titel: Religie en Natuuredelstenen waarin Jan voor de religie zich eerst in een stromend beekje ging baden alvorens de tempel te betreden en waren de edelstenen maar dunnetjes gezaaid

Verslag clubavond RSDA van 23-10-2008 door Rein Strijker

Nadat de voorzitter de avond had geopend en meegedeeld werd hoe het met Wim Zevenbergen was kreeg Henny Kasteel de gelegenheid zijn werk te vertonen. De eerste serie was een digitale fotoserie van Parijs met als titel "Met de metro door Parijs" En dat was het dan ook met een goed verhaal, mooie beelden van de Eiffeltoren met fijne close-ups, Het Louvre, Ark der Triomf,Opera, prachtige stadsgezichten enz. We kunnen rustig stellen dat we Parijs gezien hebben. Opmerkingen uit de zaal als:mooie beelden, complimenten voor de scherpe beelden. Over de opvolging in de tekst kwam een leuke discussie op gang die door Henny zodanig werd uitgelegd dat het merendeel het met hem eens was. Met goede begeleidende muziek heeft hij een mooi beeld van Parijs laten zien. Deze serie is gejureerd.

De tweede serie was al eerder vertoond, de ballonvaart. Evenwel, desalniettemin, een heel mooie fotoserie, vooral uit het oogpunt van fotografie. Goed verhaal en heel mooie beelden van het gereed maken, opstijgen, varen en beelden boven het wolkendek.
Complimenten uit de zaal.
 
Pauze.

Piet Ravensbergen (dia) herinnerde aan het bespreken van de 1 en 5 minutenfilmpjes wat door het bestuur geregeld zal worden.


Hierna kreeg Jeanne van der Valk het doek vrij voor 2 super 8 films die overgezet waren op dvd. Als eerste kregen we te zien "Fred Emmer" op naar de top. Een heel leuke speelfilm die ons deed denken aan de tijd dat er teams waren die zich ook met speelfilms bezighielden. Dit was er een waar flink met de ellebogen gewerkt werd om het maar te halen. Heel goed verhaal en als overgezette super 8 film van heel goede kwaliteit.

De tweede film een weekend Londen met de veerboot was evenzo een prachtfilm om te zien. Mooie stadsgezichten, water, bruggen, zodanig dat opgemerkt werd, we hebben Londen gezien. Uiteraard werd er nog wat nagepraat over de techniek maar vast stond dat de kwaliteit van deze films prima was. De voorzitter sloot de avond met dank voor het geleverde werk met een wel thuis.

Er waren 21 leden aanwezig .

Verslag clubavond RSDA van 16-10-2008 door Gé Elkerbout

Deze clubavond was het niet Rein Strijker die een productie vertoonde, maar had Jaap van Baarlen z´n apparatuur meegenomen om Rein te vervangen.
Jaap opende de avond met een spetterende Lazershow van het Oranje Hotel te Noordwijk Ondersteund door de juiste muziek, was het een aparte gewaarwording een lazershow op film te zien. Met de jurering had men wat meer moeite, omdat de aandachtspunten waarop gejureerd moet worden, moeilijk te beoordelen zijn.

Z´n tweede film, over Noordwijk, was meer het uitproberen van z´n nieuwe kamera.

Als derde film bracht hij Vegro in beeld. De film lied duidelijk zien hoe hulpmiddelen zoals bedden, rolstoelen en al die zaken geleend worden bij ziekte en fysieke klachten beheerd, uitgeleend en onderhouden worden. Een mooie en complete film.

Tot slot lied Jaap een film zien onder de titel: Kamperen of Creperen. Koningshof was de locatie waar vele aanwezige kampeerders hun mening gaven over het verblijf op een door vele regen geteisterde camping.

Na de pauze was er nog een film, die door Koos Barnhorn als extra was meegenomen. De film was niet door hem gemaakt, maar erg interessant omdat het een beeld schets van de provincie Zuid Holland.

Tot slot wenste Koos ons allen wel thuis

Verslag clubavond RSDA van 9-10-2008 door Koos Barnhoorn (Gastoptreden)

Na opening door oud voorzitter N v Nieuwkoop krijgt H v Eyken de hele avond voor zich om zijn werken te tonen. Hans die al meer een gastoptreden bij ons verzorgd heeft, heeft vanavond 11 filmpjes meegebracht. Deze films variëren van vakantie films tot speelfilms en documentaires.

De eerste film getiteld: De fabricage van een herenhoed, dateert uit 1960 en wordt zelfs vertoond op een super 8 Eumig projector, die aan gestuurd wordt door een bandrecorder. Echt ouderwets dus. Het is eigenlijk een wonder dat dit allemaal nog werkt. We zien een arbeidsproces in een fabriek zoals dat toen ter tijd ging, iets wat tegenwoordig niet zo meer zou kunnen. Hele mooie beelden allemaal.

De 2e film is wat recenter en gaat over de fabricage van de bekende Spaanse “Raimat” wijnen, van druivenstruik tot eindproduct in de wijnfles. Een mooie documentaire, die alles gedetailleerd laat zien.

Een volgende film gaat over de “Keukenhof”, waar Hans laat zien wat daar zowel te zien is, echter niet de bloemenpracht, maar de verscheidenheid aan mensen en hun uitdrukkingen. Een leuke documentaire.

Daarna laat Hans ons 2 filmpjes zien die te maken hebben met wedstrijd filmpjes. Hij laat bijvoorbeeld zien, dat je brood beter bij de bakker om de hoek kunt kopen, in plaats van het meel halen bij de molenaar om vervolgens het brood zelf te bakken.

Later op de avond krijgen we ook nog te zien hoe of een delfts blauw bord wordt gemaakt met een beschildering van een portret van een meisje en hoe of de bonbons worden gemaakt in de bakkerij van de firma van Wely, die vele bonbons zelf vervaardigen.

Een vakantie film staat ook op het programma en Hans laat ons een mooie film zien over Cuba, een land waar veel armoede is en waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan. Veel mensen leven op straat en proberen met muziek en met vermaak hun levensonderhoud te bekostigen.

Als laatste film zien we een documentaire over het vervaardigen van badhanddoeken en laat Hans ons de vele technische aspecten zien.

Het is weer een geslaagde avond, die jammer genoeg maar door 16 aanwezigen  bezocht is. Wat schraaltjes als je weet dat onze ledenlijst nog steeds uit 36 mensen bestaat. Maar misschien gaat dit beter worden, ik hoop het wel.

Verslag clubavond RSDA van 2-10-2008 door Rein Strijker

De voorzitter opende de avond met de mededeling dat Wim Zevenbergen op 15 Oktober geopereerd zal worden. Hij voelt zich overigens goed maar ziet er uiteraard wel tegen op.

Na vraag en antwoord over de site van RSDA kreeg Gert van Delft het doek vrij voor zijn vakantie film over Lanzarote. Na een uitvoerige start en landing met het vliegtuig kregen we een prachtfilm te zien van het vulkanische eiland. Achtereenvolgens kregen we het appartement te zien met alles wat daarbij hoorde .Daarna de boulevard, de plaats zelf, een bewakings fort. Evenementen, een rit op een dromedaris, uitleg over vulkanen met het demonstreren hoe heet het wel was vlak onder de oppervlakte. Zoutpannen, heel mooie beelden langs de kustlijn, havengezichten en beelden van een kerk uit de achttiende eeuw. Heel goed gefilmd en niet te vergeten op een erg goede manier ingesproken door Sophie van Delft.
De film werd gejureerd en besproken. Opmerking uit de zaal:prachtige mooie beelden, compliment voor het inspreken, sommige scènes wat te lang.

De tweede film "Winterpracht" was van een heel ander soort en was volgens Gert moeilijk te werken met zulke beelden. Wat kan het dorp er  mooi uit zien met al dat rijp op bomen, wegen en gebouwen. Heel mooi gedaan met goede begeleidende muziek. Deze film werd ook gejureerd. Commentaar uit de zaal:hele mooie beelden, nog wat discussie over herhaling en datumaanduiding in beeld.

PAUZE.

En dan was het Koos Barnhoorn die begon met een filmpje van 1 minuut 30 over vuurwerk. Erg leuk om te zien met mooie beelden. Het werd met aandacht gevolgd gezien ook de bespreking die er op volgde over de muziek enz. Ook dit filmpje werd gejureerd.

De 2e film van Koos was "een dagje uit met de kinderen" Het werd de dierentuin Blijdorp. Het was een belevenis Opa Koos te horen converseren met de kinderen en dan ook nog heel goede beelden te laten zien. Opmerkingen uit de zaal:leuk verhaal Opa met de kinderen een hele mooie film. Werd ook gejureerd.

De derde film van Koos was het "Varend corso Westland van 2008"  Weer heel iets anders en heel goed gefilmd. Mooie scherpe beelden, regelmatige close-ups en goede combinatie live geluid en muziek tijdens het voorbijvaren van die prachtig versierde boten. Een genot om naar te kijken. Deze film werd ook gejureerd en besproken. Opmerkingen als "mooie beelden" moeilijk alles van één kant te filmen uit de zaal.

Nadat de avondvulling van 16 Oktober besproken was kwam Nic van Nieuwkoop met een 5 minuten filmpje over een kerk in Rusland. Een heel mooi filmpje met prachtige beelden en muziek wat goed overkwam.

Hierna sloot de voorzitter deze avond die maar door 15 leden bezocht is. Hopelijk wordt dat nog wat beter. 
Verslag clubavond RSDA van 25-09-2008 door Piet Ravensbergen

De voorzitter opende de avond met een ieder hartelijk welkom te heten.

De voorzitter Wim Haazebroek mocht zelf het eerste deel van de clubavond verzorgen en dat deed hij met een digitale fotopresentatie met de titel "Bloemencorso Bollenstreek 2008". We hebben in het verleden al diverse films en diaseries gezien over bloemencorso's. Maar deze serie had een hele andere opbouw als dat we gewend zijn. Wim liet eerst de opbouw van een corsowagen zien om daarna de opgebouwde wagen tijdens het rijende corso te laten zien, heel origineel. De fotografie was zoals we van Wim gewend zijn, uitmuntend! Ook de muziek paste prima, alhoewel wat mijn betreft de overvloeien meer op de tonen van de muziek mogen zijn. Verder niets anders dan lovende kritiek uit de zaal.

Na de Pauze was het de beurt aan Piet Heemskerk om het tweede deel van de clubavond te verzorgen. Piet liet ons een schitterend film zien over het dagje uit van de RSDA ter gelegenheid van het 40 jarige jubileum. Deze dag hebben we paleis Soestdijk bezocht en als afsluiting een warm- en koudbuffet in "De Voorhof". Piet had deze heerlijke dag uit, schitterend in beeld gebracht. Een kwaliteitsfilm die er verzorgd uitzag.

Omdat er nog wel wat tijd over was liet Jaap van Baarlen nog een teamfilm zien waar met z'n allen van genoten hebben.

Het was weer een fijne clubavond.
Verslag clubavond RSDA van 18-09-2008 door Rein Strijker

De voorzitter Wim Haazebroek opende de 1e clubavond in het seizoen 2008-2009 met een hartelijk welkom en hoopte dat het niet alleen een gezellig seizoen zou worden maar ook en daar werken we allemaal voor, een leerzaam gebeuren.

Hij deelde mee dat Wim Zevenbergen niet aanwezig kon zijn i.v.m. een operatie.

Jammer dat er op de jaarvergadering wat weinig leden aanwezig waren. Verder gaf hij een aantal zakelijke dingen door zoals de contributie, de prijzen en besprak hoe gedacht werd in het nieuwe seizoen te werken.


Het thema voor dit seizoen is "natuur" voor de 5 minuten filmpjes, Soestdijk 10 minuten en dan uiteraard ook nog de vrije 1 minuutfilmpjes.

Hierna kreeg Nic van Nieuwkoop als eerste de gelegenheid om zijn ingekorte film van Zwitserland 2008 te vertonen.Volgens hemzelf miste hij in deze verkorte versie eigenlijk niets. De route werd met ondertiteling aangegeven. Het was een film waarin veel te zien was, mooie berggezichten en verschillende plaatsen, musea, oude ambachten, wandelingen, watervallen, tocht met een raderboot, kerken met heel mooie close-ups. Een heel mooie film die uiteraard ook gejureerd werd. Vanuit de zaal opmerkingen als: heel mooie film, prachtige muziek in kerk en wat opmerkingen over de overvloeiers en geluid. E.e.a  werd door Nic over het hoe en waarom uitvoerig toegelicht.  

PAUZE.

Bert Wakka startte met een film over het landgoed "Staverden" Voor wie van natuur en dieren houd was dit een prachtvertoning. Zwanen, otters, paarden enz. De beelden waren erg mooi, begeleid door goede muziek. Op de opmerking waarom niet jureren werd een duidelijk Wakka-antwoord gegeven. Verdere opmerkingen als:mooie film, pauzefilm en wat lange scènes. werden door Bert op zijn manier uitgelegd en eindigde met de eindzin "ja zo maak ik mijn films"

Daarna liet Bert ons een film zien over de natuur rondom Garderen. Aan de film was de liefde voor de natuur van Bert te merken. Een prachtig stukje natuur met heel mooie beelden. Opmerkingen uit de zaal, heel mooie film. Er was nog wat discussie over het van links naar rechts en van rechts naar links draaien wat door Bert toegelicht werd..
Ook deze film werd niet gejureerd.(had best gekund)

Bert had overal op gerekend en had als laatste nog een film uit het verleden van het D-team over het maken van een hobbelpaard door een opa. Een kostelijke film wat de voorzitter deed vragen of hij nog meer van dat soort films had.

Na nog wat napraten over dit soort films uit het verleden sloot de voorzitter deze eerste clubavond in het seizoen af met dank voor de aanwezigheid en wenste ieder wel thuis.