Verslagen van de clubavonden RSDA

Verslag van de clubavond 8-04-2010 door Rein Strijker
 
De avond werd geopend door de voorzitter met de mededeling dat Nic van Nieuwkoop een operatie zal ondergaan en sprak de hoop uit dat het een goede afloop mag hebben.

Daarna startte Sjoerd Zwaan met een filmpje van 5 minuten.Getiteld " Eén dagje uit" Bezoek van de RSDA aan paleis Soestdijk. Commentaar uit de zaal als: vlot gemonteerd, goede close ups.

De 2e film van Sjoerd getiteld "Zomerplezier rondje meer Valkenburg" mocht er ook zijn.14 minuten plezierig om naar te kijken. Compleet een mooie film. Sommige scènes zouden iets korter kunnen.

De derde film van Sjoerd ging over de paardenmarkt 2009 en duurde 17 minuten. Met veel herkenbare dingen was dit een heel leuk gebeuren om weer terug te zien. Met wat opmerkingen over het draaiorgel en enkele overbelichte beeldjes waren we toe aan de pauze.

PAUZE.

Nu was het Piet Heemskerk die vooraf enige uitleg gaf over de samenstelling van e.e.a. en startte met zijn eerste film getiteld "Madeira" Het was een aaneenschakeling  van mooie beelden van de omgeving, gebouwen, vogels en planten. Een prachtige film zoals opgemerkt werd uit de zaal. Er was wat discussie over trillingen, muziek en over beelden van de ramp.

De 2e film van Piet "Casablanca" ging hoofdzakelijk over de grote moskee van Casablanca in Marokko. Heel mooie beelden, goede close ups en niet te vergeten heel goed uitgelegd en ingesproken door Piet zijn vrouw Addy.

Zo was het weer een goede avond die door de voorzitter werd afgesloten met dank voor het geleverde werk en tot de volgende week. 
Verslag van de clubavond 1-04-2010 door Rein Strijker

Bij afwezigheid van onze voorzitter was het onze secretaris Koos Barnhoorn die na wat huishoudelijke handelingen de papieren uitdeelde voor het registreren van de 1 minuut filmpjes.
Er waren 11 filmpjes ingeleverd:
Gert van Delft (1)
Leo Heemskerk (1)
Piet Heemskerk (4)
Rein Strijker (2)
Jan Tijsterman (1)
Jeanne v/d Valk (2)

Het was weer een bonte mengeling van beelden waaraan de jury handen vol werk had. Het zal ter zijner tijd gemeld worden.

Pauze.
 
Hierna werden door Jeanne van der Valk  de volgende van super 8 overgezette films vertoond.
 
Katwijk oud en nieuw met heel mooie herkenbare beelden. Dit was te horen aan verschillende opmerkingen.

De afbraak van een school met grof geweld.

Vervoer bij de firma Mulder. Hierbij het vermakelijk om te zien hoe een luxe wagen van de ene vrachtwagen via de laadkleppen naar de andere wagen overgebracht werd.

Schaatsen een virus. Dit was echt weer eens ouderwets tafereel over meren slootjes en alles wat daarbij hoorde.

Tot slot een weekend Terschelling waar genoten werd van fietstochten, weer, wind, water en duinen. Dit alles werd met veel plezier bekeken.

Koos Barnhoorn bedankte ieder voor het aandeel van dezeavond en met nog even de aandacht voor de slotavond sloot hij met een tot volgende week.

Verslag van de clubavond 25-03-2010 door Rein Strijker

Deze avond werd geopend door onze algemeen adjunct Jan Tijsterman. Na enkele mededelingen kregen we een film te zien van Leo Heemskerk over zijn verblijf in Indonesië van 1948 tot 1950. De beelden werden met aandacht gevolgd waarbij veel herinneringen naar boven kwamen. Mooie herinneringen voor zover je dit mooi kan noemen uiteraard. Veel waardering en vooral voor de uitleg van Leo hierbij uit de zaal. Deze film was volgens sommigen moeilijk te jureren. Maar in ieder geval is het goed om te zien wat er in die tijd allemaal gebeurd is.

Hierna was het Piet Ravensbergen (video) die met uitvoerige uitleg een fotoserie liet zien van door zijn vrouw gemaakte foto's en die hij Full HD gemonteerd had. Dit was volgens Piet een experiment en had bewust de foto's niet vooraf bewerkt.De foto's waren gemaakt met een compact camera wat over het geheel niet tegenviel. Er waren enkele opmerkingen over een paar foto's die er uit konden en een compliment over de vlotte wisselingen. Alleen de montage werd gejureerd.

Pauze.

Nu was het Koos Barnhoorn die een mooie film vertoonde over het telen en bewerken van tulpen. Vooral voor hen die niet weten wat er allemaal aan vooraf gaat voor het product geleverd wordt. Heel goede en scherpe beelden vergezeld van het commentaar van Koos zelf. Geluiden uit de zaal als: duidelijke film en goed gemonteerd. Er was wat discussie over het inspreken.

De 2e film van Koos "Diever Drenthe" was een mooie film met veel variatie in de beelden en ook weer door hem zelf ingesproken. Hoewel Koos vooraf aangaf dat hij twijfelde aan zijn camera voor wat betreft de kleuren viel het resultaat toch wel mee. Met nog wat napraten over de kleuren en het inspreken, ruis enz. was dit het einde van de avond.Beide films werden gejureerd.

Jan Tijsterman bedankte voor het geleverde werk en attendeerde nog even de 1 minuutfilmpjes voor de volgende week en sloot de avond met een wel thuis.
Verslag van de clubavond 18-03-2010 door Rein Strijker

De voorzitter opende deze goed bezette avond en na wat huishoudelijke handelingen werd meteen begonnen met het vertonen van de 5 minuten filmpjes met het  thema spreekwoorden en gezegden.

De leden die hun filmpjes vertoonden waren:

  • Koos Barnhoorn
  • Piet Heemskerk  (4)
  • Bert v/d Mey
  • Piet Ravensbergen sr.
  • Rein Strijker
  • Jan Tijsterman.
De zaalprijs werd bepaald door de ingevulde lijsten die door de secretaris waren verstrekt. Het was een boeiende en mooie vertoning. Maar als je ruim 20 leden hebt is de oogst wel wat aan de magere kant.
De jury werkt de zaak uit en zal de uitslag te zijner tijd bekend maken.

Nadat besloten werd hoe het met de sluitingsavond zal gaan ,sloot de voorzitter deze heel gezellige avond.

Verslag van de clubavond 11-03-2010 door Rein Strijker

De voorzitter heette ieder en in het bijzonder een bezoekster hartelijk welkom en gaf na enig overleg over de 5-minutenfilmpjes en zakelijke dingen het woord aan  Leo Heemskerk,

Leo gaf vooraf enige uitleg wat  en hoe hij e.e.a. had uitgewerkt.
De eerste serie was getiteld “Vroege vogels” En dat was te zien ook, heel mooie beelden in duinen met ochtendnevel, reeën en vossen enz. Veel waardering uit de zaal, ook voor de vlotte wisseling van de beelden.

De 2e serie ging over het fruitcorso samengesteld uit twee corso's. Prachtige beelden met heel wat mooie close-ups, Ook hier weer snel gewisseld. Er was een opmerking over de muziek. Het waren gescande dia's waarbij opviel dat de kleuren na al die tijd erg goed en scherp waren.

De derde serie ” Eén vakantie in Millingen was heel leuk om te zien. Opmerking uit de zaal als, heel mooi voor de familie.

En dan kwam Leo met het klapstuk van de avond waarbij vooral de aankondiging van Leo veelzeggend was. “1000 jaar Rijnsburg” Ook deze serie was heel mooi met uiteraard veel herkenningspunten voor iedereen. Mooie beelden, goed op kleur en heel fijne close-ups. Er werd nog even nagepraat over personen die er in voorkwamen.

Pauze.

Nu was het Jaap van Baarlen die ons na een uitvoerige uiteenzetting hoe je via het internet je films en fotoseries  kon vertonen. Hij had hiervoor een filmpje gemaakt voor een buurman en op het internet gezet; Deze film had hij opgenomen met  een camera van ongeveer 200 euro.(camera 27P (progressief).Tussendoor gaf Jaap enige uitleg over de termen Interface en Progressief. Progressief  nieuwe ontwikkeling voor flatscreen schermen en beamer.Interface voor de oudere systemen.

Hierna vertoonde hij een film over de “Kippenloop”, HDV  opgenomen 1080i (interface} en ook weer via het internet. En terug te vinden onder You tube 1001 Jaap. Heel goede film ,goed ingesproken en mooie beelden

En dan een een film over telefoon bediening die er mocht zijn voor wat betreft de beelden en het verhaal. Dit was bij een gemeente maar het werkt bij veel grote instellingen net zo. Heel goede beelden en perfect ingesproken. Deze werd gejureerd.

Nog een laatste tip van Jaap voor een nieuwe camera progressief 720 of 1080p.

De voorzitter bedankte beide heren voor het geleverde werk  en sloot de avond met een wel thuis.

Verslag van de clubavond 4-03-2010 door Rein Strijker
 
De voorzitter opende de avond met een hartelijk welkom en op zijn vraag of er nog wat te vermelden was werden enkele afspraken gemaakt.
Daarna begon Wim Haazebroek met zijn referaat over "Magix Video op cd en dvd Versie 2008"
Het werd weer een duidelijk verhaal zoals we van hem gewend zijn. Toegespitst op de manier zoals hij er mee omging en goed te volgen zoals hij het vertoonde via de laptop op het scherm.
Verschillende vragen werden door hem op deskundige manier beantwoord.

Pauze.
 
Nu was het Jan Tijsterman die een film liet zien die hij, zo noemde hij het tenminste, uit restjes gemaakt en dus niet liet jureren. Het was evenwel volgens sommigen best wel een leuk filmpje. Er waren wat opmerkingen over achteruitlopen en dat hij toch werk had gemaakt van de muziek.

De 2e film van Jan ging over het eiland Corsica,heel mooie beelden van gebouwen,stadsgezichten en natuur.
Opmerkingen uit de zaal: beelden prachtig, muziek wat storend. Wat meer info zou goed zijn. Deze film werd gejureerd in tegen stelling tot de eerste.

Na dit alles sloot de voorzitter de avond met opgave voor de volgende week.   

Verslag van de clubavond 25-02-2010 door Rein Strijker

Met een redelijke bezetting startte de voorzitter met een hartelijk welkom en uiteraard in het bijzonder de heren van MacroVisionen Amfi. Er waren geen mededelingen van het bestuur en al vrij snel werd het woord gegeven aan Athur de Boer van MacroVision. Deze gaf in een uitvoerige uitleg de huidige situatie aan van de stand van zaken. Duidelijk was dat de eerder aangeschafte Casablanca's niet geschikt zijn voor FULL HD. Door de heren Ton Zeegers en Jan Buitenhuis werd gedemonstreerd wat er zoal mogelijk was met de nieuwe uitgave Casablanca.
Dat was nogal wat en tijdens de demonstratie gingen er heel wat technische termen over de tafel. Ook de uitrusting van het clubgebeuren zoals de beamer etc. kwam ter sprake. Jan Buitenhuis deelde lijsten uit met de bedoeling een gebruikersclub te organiseren die bv 4 x per jaar met elkaar in conclave gaan. Na nog wat napraten over de gang van zaken en uiteraard de portemonnee werd afgesloten een leuk filmpje. De voorzitter bedankte de heren voor de verzorging van de avond en liet dit vergezeld gaan met wat geestrijk vocht.
De avond om kwart over tien afgesloten . 
Verslag van de clubavond 18-02-2010 door Rein Strijker

Na wat huishoudelijke mededelingen en overleg door de voorzitter kreeg Gert van Delft gelegenheid zijn eerste film te vertonen.
Een film over de invasiegebieden van Normandië. Een indrukwekkende film over de plaatsen langs de kust waar
geweldig gestreden was. Heel de omgeving en niet te vergeten de oorlogsgraven erg mooi weergegeven en goed ingesproken door Gert zijn vrouw Sophie. Er waren complimenten over de muziek en nog wat vragen en opmerkingen die door Gert toegelicht werden.

De 2e film ging over het vertoeven op het platteland van Brabant. Een film met heel mooie beelden van natuur, plaatsen en gebouwen. Fijn om naar te kijken. Er waren wat opmerkingen over de horizon, overgangen in de muziek, spraak en mogelijkheden van de Casablanca.

De 3e film van Gert was een goed gefilmde gang van zaken op de kaasmarkt in Alkmaar. Ook nu weer met een goede inspraak van Sophie. Commentaar uit de zaal als"hartstikke leuk gefilmd en mooie beelden" en leuk in elkaar gezet. Er werd nog even nagepraat over live geluid. Alle drie films werden gejureerd.

PAUZE.

Jan Tijsterman liet ons het eerste deel zien over " Corsica". Een film waarbij je de tocht kon mee kon volgen. Mooie beelden van natuur, campings en gebouwen. Opmerkingen uit de zaal als schitterende film, missen wat commentaar en over horizonnen. Benieuwd naar deel twee. Deze film werd ook gejureerd.

De voorzitter bedankte voor het geleverde werk en sloot de avond af met een wel thuis...

Verslag van de clubavond 11-2-2010, door Gé Elkerbout

De avond werd geheel verzorgd door onze grootleverancier van films, nl. Piet Heemskerk. In verband met de lengte van de film werd snel gestart met de film: Kerstcruise met de Da Vince.

Deze winterse Rijnreis heeft wel wat. Varen tussen de vele met sneeuw bedekte heuvels geeft een hele andere kijk op het traditionele “Reisje langs de Rijn” Mede door de duidelijke verteltrant van zijn vrouw Addy, bleef de film boeien. Tijdens de nabespreking werd over de montage en het overnemen van een Dvd-schijf naar de computer uitvoerig gesproken, waarna het de hoogste tijd werd voor de,

pauze.

De tweede film van Piet was hele andere koek. Onder de titel Calgary Stampede, waande  we ons onder de cowboys van Canada. De film gaf een indruk over een Rodeofestival met vele andere activiteiten. Zo zagen we het stiervangen met een lasso; chuckwagen races; Indianen shows, en nog veel meer. De film gaf een goede indruk van zo’n apart gebeuren. Goed gemonteerd en vakkundig met het geluid gewerkt Grote klasse Piet.
Verslag van de clubavond 4-02-2010 door Rein Strijker

Nadat aanvankelijk leek dat het niet druk zou worden waren er toch zo'n 25 leden binnengekomen  en was het weer gezellig druk. Er waren geen bijzondere mededelingen zodat onze voorzitter Wim Haazebroek direct kon beginnen met zijn aandeel voor de pauze. Namelijk ons uitleg te geven over de fotobewerking van Adobe Photoshop Elements 8. Met behulp van de laptop gaf hij alle handelingen weer op het scherm en op een zodanige manier dat e.e.a. goed te volgen was. Na deze les waarbij veel vragen en opmerkingen behandeld waren werd evenals de vorige keer besloten dat dit voor herhaling vatbaar was.

Pauze.
 
Hierna was de beurt aan Nic van Nieuwkoop.Hij startte met een fotofilmserie over "De Lutte" van ongeveer 10 minuten.Leuke combinatie stilstaande beelden af gewisseld met video.
Opmerkingen uit de zaal als, mooie beelden, goede muziek.Overvloeiers die iets trilden, beelden die iets helderder werden en de afstand Lutten-Naarden. Deze serie werd gejureerd.

En daarna liet Nic ons drie oude filmpjes te zien die hij overgezet had op DVD. Het waren films van het A-team die jaren geleden gemaakt waren namelijk: Zand in de kerk, Hartezorg en Water. Mooie beelden maar toch ook weer het verhaal wat dat alles toentertijd het mooie van het clubwerk was, maar nu ook weer met plezier meebeleefd werd.. 

De voorzitter sloot af met een wel thuis en tot volgende week.
Verslag van de clubavond 28-01-2010 door Rein Strijker

Na een hartelijk welkom door de voorzitter die geen mededelingen had kreeg Bert Wakka het woord. Bert gaf aan hoe hij de VHS-banden via een digitale uitgang van zijn JVC-recorder ingevoerd had in de computer.
Als eerste liet hij zien "De tuin van Jacoba van Beieren". Hij liet met prachtige beelden de kleurenpracht van de Keukenhof zien. Bij het overzetten heeft hij de film opnieuw gemonteerd, maar heeft daarbij de beelden afzonderlijk niet bewerkt. Het was genieten van de bloemenpracht en enkele familieleden.

De 2e fotoserie "Gezwam in Nederland"ging over paddenstoelen en zwammen op de Veluwe. We kregen een respectabel aantal te zien met een grote verscheidenheid in grootte en kleuren. Fantastische opnames. Er waren opmerkingen als "schitterende serie","muziek neigt naar beweging" Op een opmerking over 2 ietwat onscherpe beelden had Bert een duidelijk antwoord. Deze serie werd gejureerd.
De derde film van Bert was een film met de titel "Burgers Zoo".
Ook al weer heel mooi met opnieuw gemonteerde beelden. Heel goed gefilmd. Er waren wat opmerkingen over lengtes van enkele shots, wat verhaal erbij en invoeren tekst.

PAUZE.
 
Hierna vertoonde Ge Elkerbout de door hem van banden overgezette films van het  toenmalige D-team op DVD.
Het waren de films: Camouflage, Hobbelpaard, Zandtaart, De bestelling en RSDA. Keurig overgezet gaf het net als toen weer het nodige plezier al die activiteiten terug te zien. Je zou zeggen vergane glorie maar wie weet gaat er nog wel eens wat gebeuren.
De voorzitter sloot af met dank aan het geleverde werk en tot volgende week .
Verslag van de clubavond 21-01-2010 door Rein Strijker

Het was een goed bezette avond die door de voorzitter Wim Haazebroek geopend werd met een hartelijk welkom. Hij had geen mededelingen en i.v.m. de tijd startte Wim met de uitleg over maken van shows met het programma "Foto's op CD & DVD 7 de luxe" van Magix.
Via de laptop werd alles tot in de puntjes op het scherm getoond en toegelicht door Wim en een aantal vragen op deskundige wijze beantwoord. Hij liet dit alles vergezeld gaan van het hele verhaal op 3 A viertjes zodat er thuis nog eens geoefend kan worden. Op de vraag van Wim of er een vervolg zou moeten komen werd met veel instemmingbesloten.

Pauze.

Nadat we de vorige week de delen 1 en 2 gezien hadden van de caravantocht door de Alpen en Dolomieten kregen we nu de delen 3,4 en 5 te zien.
Het was zoals we gewend zijn van Piet Ravensbergen weer een geweldig mooi reisverslag met mooie beelden van natuur, plaatsen, telkens het aangeven van bijzonderheden en niet te vergeten de begeleidende muziek.

De 3 delen werden in totaal gejureerd. Na wat vragen en opmerkingen sloot de voorzitter de avond met een wel thuis.     

Verslag van de clubavond 14-01-2010 door Gé Elkerbout

Na de opening door Wim werd snel begonnen met het eerste optreden van 2010 door Rein Strijker. Hij vertoonde 1 digiserie en 1 video film.

Als eerste de digiserie onder de titel: Een weekje Diever en zwerven door Drenthe. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Zo rustig en landelijk ervaarden wij Diever. Van de kapper tot de buurtsuper alles anders dan in ons haastige westen. Leuk en mooi in beeld gebracht Rein!

Z’n tweede film: Feestavond met de Katwijkse Roergangers in de Poolster was totaal anders. Geen rust maar drukte ondersteund met de muziek en zang van de Roergangers. Bij de nabespreking waren er wel wat op en aanmerkingen zowel voor de opname als de montage. Maar ook hier  petje af voor Rein voor dit leuke resultaat.

Als extra een filmimpressie van Wim Haazebroek onder de titel De kalkmolen op z,n plaats. Een goed gefilmd verslag van het transporteren en verplaatsen van de molen. Deze bijzondere klus is nog niet klaar. In een later stadium worden de wieken e.d. erop geplaatst. Wij zijn zeer benieuwd naar het eindresultaat. De getoonde beelden zijn van grote klasse, dus dat beloofd wat.

Na de gebruikelijke pauze was alle aandacht voor Piet Ravensbergen met z’n film: Alpen en de Dolomieten in 5 delen. Vanavond deel 1 en 2. Piet gaat zoveel als mogelijk is met de caravanclub van de NCRV op vakantie. Ook nu verraste hij ons weer met een fantastisch reisverslag. Zowel de opnamen als de montage waren een voorbeeld voor velen. De inspraak en de verklarende tekst vervolmaakten het geheel. Wij zijn wel wat gewend van Piet, maar deze film was een pareltje. Wij kijken al weer uit naar de volgende delen, dus tot a.s. donderdag 21 januari in de Open Hofkerk.

Verslag van de clubavond 17-12-2009, door Gé Elkerbout

De avond staat in het teken van een gastoptreden van de LVSL, de filmclub uit Leiden.

Door de plotselinge sneeuwval waren er minder leden dan verwacht. Jammer, want de getoonde films waren allen van hoge kwaliteit.

Na wat technische problemen, de Leidenaars spelen alle films allen van bandjes, werd door onze voorzitter het woord en het doek gegeven aan André van der Tuijn. Samen met Pim Perquin vertoonde zij een aantal films.

Als eerste even kennismaken met de LVSL. Een promotiefilm van de vereniging met de activiteiten. Duidelijk en vlot gebracht.

Hierna volgde een 6 tal films welke allen de toets der kritiek konden doorstaan. Ook hier natuurlijk weer uitzonderingen. Onder de titel: Geboren en getogen in Leiden, waren zowel de opnamen als het verhaal een hoogstandje. Maar ook de twee natuurfilmpjes, Herftsonate en Spiegels in het groene hart, waren van hoge kwaliteit.

De filmpjes Wachten, en Vrienden voor het leven waren leuk en goed gevonden.

De avond liep alweer ten einde. De LVSL werd bedankt voor de goed verzorgde avond, en na nog een drankje, ging een ieder tevreden naar huis

Verslag van de clubavond 10-12-2009, door Rein Strijker
 
De voorzitter open de de avond met een aantal mededelingen over de nieuwjaarsreceptie op 7 Januari, enquette formulier over uitgaansdag, 22 april komt Hans Kruyt, er mogen geen anonieme inzendingen meer en op 21 Januari een behandeling door hem over MAGIX Foto's op CD & DVD.

Hierna kreeg Jeanne van der Valk de gelegenheid haar omgezette super 8 films te vertonen. De eerste was een overgezette super 8 film op DVD, "Hinterglemm" een skivakantie uit 1981. Goed over gezet en aan de beelden te zien heel goed gefilmd. De kleuren waren ook goed. Er was een opmerking over wat kleine foutjes maar een goed verhaal en leuk om weer terug te zien.

De 2e ook weer een omgezette super 8 film met als titel "Schaatsen een virus" was een mooie film en ook heel goed gefilmd volgens meningen uit de zaal. Je hoorde verzuchtingen als, dat hebben we tegenwoordig niet meer die winters. Volgens Jeanne had ze het remmen nog niet helemaal onder de knie maar daar was niets van te merken. Al met al een fijne film om te zien.

Pauze.

Na de pauze startte Piet Heemskerk met een film over een straaljagerpiloot (neef van Piet) met als titel "Maple Flag" Piet mocht een kijkje achter de schermen nemen en we kregen dan ook heel wat te zien. Het kleden en voorbereiden van de vluchten, het starten en landen, niet alleen van de straaljagers maar ook van de bevoorradingsvliegtuigen. Spectaculair om te zien. Heel goed gefilmd (uit de hand) en goed ingesproken door

Addy, Piet zijn vrouw. Er waren wat opmerkingen over scherpte en kleuren.

De 2e film van Piet was over een bezoek aan een grote mal in Edmonton. Een mal waar je volgens Piet dagen in door kon brengen om alles te willen zien. Ze maakten een tochtje met een onderzeeboot door een aquarium waar praktisch alle soorten vissen etc. te zien waren. Erg mooi gefilmd en zoals we zachtjes aan weten ook nu weer goed ingesproken door Addy.Opmerkingen uit de zaal als schitterende film en een korte discussie over live geluid.

Beide films werden gejureerd.

De voorzitter sloot de avond met een wel thuis en tot volgende week.  

Verslag van de clubavond 3-12-2009, door Rein Strijker
 
Dat was weer eens een ouderwetse avond, de voorzitter had moeite om de avond te openen zo druk was Michael om met hun programma te beginnen. De voorzitter heette ieder hartelijk welkom en na een enkele huishoudelijke mededeling gaf hij het woord aan de heren Michael en Bob van Magix.

Michael startte met een verhandeling over over Video Easy als antwoord op het programma Windows Movie Maker. Het was net als de vorige keer, beide heren wisselden elkaar af en gingen in een rap tempo door tot de pauze;

Na de pauze werd er veel uitleg gegeven over de programma's Video de Luxe 16 premium een upgrade van Video dl 15 en Video de Luxe 2008.

Ook Magix Extreme Photo en Graphic Designer 5 kreeg de aandacht. Na veel technische termen en

vraag en antwoord werden enkele programma's gekocht. Jammer dat men achterin de zaal niet alles goed konden volgen. Maar ja je wordt, ja hé? De voorzitter bedankte de heren van Magix voor hun bijdrage aan de avond en wenste ieder wel thuis.
Verslag van de clubavond 26-11-2009, door Rein Strijker

Bij afwezigheid van de voorzitter opende onze secretaris Koos Barnhoorn de avond met een hartelijk welkom. Er waren geen bijzonderheden te melden maar hij vroeg ons in de pauze ons rustig te houden i.v.m. andere bezoekers.

Daarna nam onze adjunct de regie over en startte Koos met zijn eerste filmpje van 7 minuten over een fietstocht door de Bollenstreek in het voorjaar van 2007. Kleurrijke beelden van bloemen, jong leven en niet te vergeten het geschilderde panorama. Men vond het best een mooie film met een mooie intro. Er kwam een goede bespreking op gang over de kleuren, vooral over de luchten.

De 2e film van Koos ging over een tulpen broeierij in Zeeland. Een mooie maar ook een goede film met een duidelijk verhaal, daar was iedereen het over eens. Hier volgde wat discussie over het binnen en buiten filmen.

De 3e film van Koos was over een sloepentocht. Eens wat anders om vanaf het water van alles te filmen door de stad en langs Alphen, de Kaag enz. Commentaar uit de zaal als: leuke film met mooie beelden. Er volgde een bespreking over de lengte van overvloeiers wat uiteraard ook een persoonlijke voorkeur kan hebben. Verder was er nog een opmerking over de kleuren bij close ups en veraf.

PAUZE

De regie werd nu overgenomen door Koos en was het Jan Tijsterman die liet zien op welke manier hij begonnen was om super 8 films over te zetten naar DVD .Hij liet een paar filmpjes zien die hij overgezet had en was benieuwd wat het oordeel van de clubleden was. Men was van mening dat het resultaat goed was. Geen flikkering en goede beelden.

Daarna had Jan een heel verhaal over een gedeelte van Afrika en vertoonde een boeiende film van een reis daarheen. Met veel beelden van de bevolking en een kerkdienst waarbij het verschil duidelijk was zoals wij dat hier kennen. En dan de tocht met een boot met onderweg nijlpaarden, krokodillen en de veerponten. Men vond het een schitterende film en mooi ingesproken. Met een opmerking over montagefoutjes en jammer dat de film zo kort was uit de zaal, sloot Koos de avond af met een wel thuis en tot Magix.  

Verslag van de clubavond 19-11-2009, door Rein Strijker

De voorzitter opende de avond met mededelingen over de begrafenis van Wim Zevenbergen. Daarna verwelkomde hij de heren van de Marel en Ouwehand en hoopte dat ze zich thuis zouden voelen in onze club. Na nog wat wetenswaardigheden over het programma van Magix en de mogelijkheden daarvan gaf de voorzitter het doek vrij voor Wim van Egmond.

Wim begon na enige uitleg met een fotoserie met de titel "Vernagt Zuid-Tirol Italië" Het was een wandeltocht die hij samen met zijn vrouw gemaakt had. Dat was duidelijk. De serie duurde 9 minuten. Opmerkingen uit de zaal:  mooie opnames, kon wat meer ingesproken worden maar het gedeelte met gezongen tekst was erg mooi.

Na nog wat discussie over e.e.a. kregen we na uitleg van Wim over het eind van de volgende serie, "De Unterhof" te zien . In deze serie kregen we veel natuur, bergen, bloemen te zien. Heel mooie opnames met close ups enz.  Er waren enkele opmerkingen over onscherpe beelden, over de oorzaak daarvan en over het verbeteren daarvan.


PAUZE

Er werden 3 filmpjes vertoond van Ge Elkerbout. Jammer dat hij wegens ziekte er zelf niet bij kon zijn.
Alle 3 filmpjes zijn overgezet van S-VHS naar DVD.

De 1e was over "Herinneringen aan de Moezel" Men vond het een mooie film . Er waren wat opmerkingen over het in en uitzomen en muziek en spraak gelijktijdig.

De 2e, ook een overgezette film "De haute Provence"uit het jaar2000 was voor die tijd heel mooi en had veel waardering uit de zaal. Wat inkorten zou volgens sommigen de film nog mooier maken. Waarbij opgemerkt werd dat de film uiteraard ook voor thuis bestemt is.

Na nog wat napraten over muziek en snelheid werd  de laatste film vertoond en die ging over "De Amsterdamse waterleidingduinen" Geluiden uit de zaal als erg mooie beelden met begeleidende muziek vooral de 2e helft. Ook deze film werd overgezet van VHS naar DVD.

De avond werd gesloten door de voorzitter met een wel thuis.

Verslag van de clubavond 12-11-2009, door Rein Strijker

Bij afwezigheid van de voorzitter opende onze algemene adjunct Jan Tijsterman de avond met een aandachtspunt over onze site en gaf na een voorstel van orde het woord aan Gert van Delft.

Gert startte met een film over "Limburg an der Lahn in Duitsland". Een mooie film en goed ingesproken door Gert zijn vrouw Sophie.Er waren wat opmerkingen over de combinatie spraak en geluid.Verder vond men de nachtbeelden erg mooi en scherp.


Daarna kregen we een film te zien over "Karinthie Oostenrijk"van 19 minuten. Een aaneenschakeling van heel mooie beelden van de natuur met veel watervallen. Er waren opmerkingen als: mooi gefilmd, vooral het klimmen en de momenten van opname. Hoewel men wat informatie miste vond men dit toch heel goede film.
Beide films werden gejureerd.
 
PAUZE
 
Nu was het  Piet Ravensbergen (video) die ons voor de zoveelste keer verraste met een film over een caravantocht .
Deze keer een tocht door Frankrijk ,2009 via Normandie, Bretagne,Loire en Parijs. Totale duur 37 minuten opgedeeld in 3 delen. Opmerkingen uit de zaal als prachtfilm met  mooie beelden en goed verhaal. Muziek en inspraak past goed in elkaar. Invoegen tekst vond men uitstekend. Er was zoals gewoonlijk nog altijd wat discussie over e.e.a. Ook deze film werd gejureerd.

Het was weer een fijne avond die door de algemene adjunct afgesloten werd met een wel thuis en tot volgende week.  
Verslag van de clubavond 5-11-2009, door Rein Strijker

De voorzitter opende de avond met de mededeling dat het met ons lid Wim Zevenbergen niet  goed gaat. Tijdens een bezoek van hem was er wel enige herkenning maar het gaat beslist niet goed.
Verder waren er geen bijzonderheden en kon Geurt Heykamp startten met de  film "De verloren vallei" van 15 minuten. Het was een korte impressie van de Danies Papoeastam uit het voormalige "Nederlands Nieuw-Guinea" Er waren opmerkingen uit de zaal als, prachtfilm met goede close ups, goed camerawerk en goed op kleur.

De 2e film ging over een treinreis door York met een oud treinstel door midden Engeland. Een leuke film, goed ingesproken hoewel het geluid af en toe iets overstuurd was. Geurt gaf nog wat informatie over de treinen en het gebied.

De derde film van 5 minuten ging over een wandeling door Thorn in Limburg. Leuk om te zien en met wat meer informatie en inspraak wat Geurt zelf ook opmerkte nog wel te verfraaien.

En dan nog net voor de pauze een leuk filmpje over een weekend Parijs met allerlei bekende pleinen, gebouwen en attracties. Goed opgenomen en goede beelden. Voor een aantal onder ons bekende punten en genoot men van de beelden.
 

PAUZE.
 
Piet Heemskerk begon met wat toelichting over het gebruik van zijn apparatuur (camera en statief) en startte daarna zijn film "Cruisen langs de kust en door de fjorden van Noorwegen".
Een cruise van ongeveer 3400 zeemijlen waarbij Piet vooraf aangaf  veel mooie natuur te hebben gezien. Niet te veel gezegd het waren prachtige beelden. Maar niet alleen dat, de hele gang van zaken zoals het op zo'n schip  toegaat. De kennismaking met de kapitein en bemanning, de evenementen aan boord waren  ruimschoots in beeld gebracht.
Complimenten uit de zaal voor het inspreken door Piet zijn vrouw Addy. Goed afwisselend gemonteerd. Na wat discussie over geluid en overvloeiers gaf Piet wat toelichting over e.e.a. en daarna sloot de voorzitter de avond met een wel thuis.
Verslag van de clubavond 29-10-2009, door Rein Strijker

De avond werd geopend door de voorzitter met een hartelijk welkom en deelde mee dat Albert van Egmond niet meer komt.

Door Nic van Nieuwkoop werd gemeld dat de vrouw van wijlen Bas Heemskerk nu ook overleden was.

Verder waren er geen mededelingen en kreeg Gert van Delft de gelegenheid te demonstreren hoe hij super 8 films over zet op dvd. Hij had daarvoor de apparatuur opgesteld, te weten een filmprojector (super 8) , een schermpje en  de videocamera.
Gert liet zien dat zonder voorziening het flikkeren duidelijk en hinderlijk was. Daarna liet hij zien dat met zijn oplossing nl de
shutterstand van de videocamera op 1-12 te zetten het flikkeren totaal verdwenen was. Een tweede oplossing is de filmprojector in snelheid te variëren. Ook gaf hij aan hoe je eventueel geluid mee kon nemen.

Tot slot vertoonde Gert een film over de voedselbank waarbij Gert graag de mening van de club wilde horen. Het was een film over de organisatie hoe alles in zijn werk ging bij het binnenhalen van de producten, het samenstellen en verstrekken
van de pakketten. Hij kreeg behalve een enkel springertje,complimenten als "een keurige film met scherpe en duidelijke beelden".
 
PAUZE.
 
Jaap van Baarlen was benieuwd hoe HDV beelden  bij de beamer van club er uit zouden zien. Hij gaf daarbij deskundige
uitleg over verschillende systemen. In principe ging het om het verschil van DV naar HDV-kwaliteit. Er gingen heel wat technische termen over en weer door de zaal.
Daarna liet Jaap twee films zien. De 1e ging over het werken met een draaibank en de 2e een journaal bij Heemskerk. Beide met een goed verhaal en   heel scherpe beelden. Veel vragen werden door Jaap op deskundige wijze beantwoord.
Bij de laatste film liet Jaap zien dat hij voorzetfilters voor de camera geplaatst had en dat was heel duidelijk te zien en verfraaide het beeld enorm. Al met al een goede bespreking en een leerzame avond.
Dat was ook de conclusie van de voorzitter die omstreeks kwart over tien de avond sloot met een wel thuis.
Verslag van de clubavond 22-10-2009, door Rein Strijker

Na wat mededelingen over zijn afwezigheid opende de voorzitter de avond. De zaal was wat anders ingericht vwb de indeling maar zo te zien was dit een goede oplossing. Er waren verder geen mededelingen en kreeg Leo Heemskerk het doek vrij voor 3 series. Alle 3 series moesten gejureerd worden.

De 1e serie was er een van gescande dia's met als titel "De rust van het water" mooie beelden die duidelijk voldeden aan de titel.
Waardering uit de zaal als mooie rustige beelden maar mochten volgens sommigen wel iets langer staan.
 
De 2e serie "Het fruitcorso" 7 minuten was ook van gescande dia's met enkele nieuwe er tussen. Opgemerkt werd dat het knap gefotografeerd was, mooie beelden en fijne close ups.
Er volgde een geanimeerde bespreking over het scannen en schoonmaken van de dia's.
 
De 3e serie ging over een fietstocht met alles wat daarbij hoorde. Leuk verhaal met goede beelden. Er volgde een goede discussie over het bewegen van stilstaande beelden en wat daar allemaal bij komt kijken.
 
PAUZE.
 
En dan was het Nic van Nieuwkoop die een film vertoonde met als titel "8 dagen varen op de Rijn" van 37 minuten.
Geluiden uit de zaal als, mooie film met hier en daar toch nog wel een foutje. Evenwel een mooi geheel zoals alles gefilmd is zoals de natuur en bebouwing en niet te vergeten het verhaal van dit gebeuren.
Deze film werd ook gejureerd. Na wat napraten over overvloeiers sloot de voorzitter de avond met een wel thuis en tot volgende week.
Er waren 21 leden.

Verslag van de clubavond 15-10-2009, door Gé Elkerbout.

Een druk begin van de avond met het gastoptreden van Hans van Eyken uit Noordwijk. Allereerst de installatie van de nieuwe boxen. Vervolgens vonden wij op de tafels een uitgebreid programma. Ook nu opende onze secretaris de avond. Hij heette Hans van harte welkom en vroeg vervolgens de aandacht voor een e-mail van Wim Haazebroek. Hieruit bleek dat hij last had van z’n hart en inmiddels in Amsterdam is gedotterd en dat het goed met hem ging. Wij hopen dat Wim weer snel in ons midden is.

Hierna was de avond voor Hans van Eyken met een gevarieerd programma (16 titels). Verschillende producties verdienen extra aandacht zoals: Liedje. Een film om trots op te zijn van z’n toen nog jonge kinderen. Ook Aquarel was naar mijn mening een kwaliteit productie. Zo waren er nog vele mooie films met als uitschieters Cruise IJsland en een fantastische afsluiter met de film Aqua do Brasil.

Hans bedankt voor deze mooie avond. Heb je zin en tijd, kom dan eens een avondje langs.

Volgende week donderdag 22 oktober hebben we digi-dia’s van Leo Heemskerk en na de pauze een film van Nic van Nieuwkoop.

Verslag van de clubavond 8-10-2009, door Gé Elkerbout

Het was op donderdagavond 8 oktober weer erg gezellig bij de RSDA. De ontvangst met koffie, zorgde daar ook voor. Eenmaal boven in de filmzaal opende onze secretaris Koos Barnhoorn de avond, en was het doek voor Piet Ravensbergen (dia). Wat direct opviel, er werd nu van achteruit de zaal met de computer geprojecteerd, dus geen draadjes meer e.d.

Piet opende de avond met een digi-serie getiteld: Van Passau naar Wenen.
De serie was van film-dia’s gekopieerd naar digi-dia’s. Een goed en mooi resultaat Tijdens de bespreking werd uitgebreid gesproken over hoe je dia’s moet scannen.

De tweede serie, opgenomen met een digitale kamera had als titel:Rijnsburg – Dordrecht vise versa. Het werden 2 dagjes uit. Een leuke en verrassende serie. Zo dicht bij huis en toch met vele onbekende plaatsen, welke mooi en goed gefotografeerd zijn.
Chapeau Piet.

Tot slot nog even in herinnering een serie getiteld: Mijn nieuwe camera.
Veel prachtige beelden van z’n favoriete duinlandschap, en ondersteund met mooie muziek.

Tot slot van de avond filmbeelden. Deze keer van Jan Tijsterman getiteld:

De verhuizing. Jan heeft voor z’n zoon de nieuwbouw van de bakkerij in beeld gebracht, vanaf de eerste paal tot het eerste product. Een duidelijke film met vele goed in beeld gebrachte details, wat resulteerde in een moderne bakkerij.

In de nabespreking werd lang stil gestaan bij muziekkeuze en verklarende tekst.
Er werden voorbeelden aangedragen om de film meer aandacht te geven.

Verslag van de clubavond 1-10-2009, door Rein Strijker
 
De voorzitter opende de 1e clubavond in ons nieuwe onderkomen met een hartelijk welkom en in het bijzonder aan een belangstellende bezoekster die hij de raad gaf het niet bij één avond te laten en altijd welkom te zijn bij ons. De voorzitter was ingenomen met de opkomst.(25 leden +1 bezoekster)
Als eerste kreeg Piet Heemskerk het doek vrij waarbij hij aangaf wat hij voor de pauze zou laten zien. En dat was echt weer de moeite waard om 5 series terug te zien die in het verleden door de toenmalige teams gemaakt waren.
Het waren de series: "De paraplu","Hout","Sport","Het album" en ""Miliëu", alle van het B-team.
Gezien de reacties uit de zaal werden de vertoningen erg op prijs gesteld en wat heel belangrijk is en opgemerkt, dat het werken met teams een heel goede zaak is.
 
Pauze.
 
Ja hoor, na de pauze was het weer Piet Heemskerk en nu met eigen werk wat ook al eerder vertoond was maar desalniettemin, evenwel, nochtans zeer de moeite waard was om nog eens terug te zien.
De eerste film van "Butchart garden"in Canada was fantastisch mooi opgenomen,prachtige beelden. Opmerkingen uit de zaal als "scherpe registratie"en heel rustige beelden met zo weinig mogelijk publiek.
De 2e film van Piet ging over het telen van pepers in het bedrijf van Krijn van der Spijk .Met de uitleg van van der Spijk in de film en de beelden was het een boeiend verhaal en werd met aandacht in de zaal gevolgd.
De 3e film ging over het telen en behandelen van spruiten en was uiteraard weer van Piet bij de firma Heemskerk. Het gaat er niet om of je van spruiten houdt of niet maar het telen en behandelen van spruiten werd in deze film op sublieme wijze vertoond. Ook nu weer lovende woorden uit de zaal.

Na nog wat napraten sloot de voorzitter de avond met de mededeling dat volgende week Piet Ravensbergen (dia) en Jan Tijsterman de avond zullen verzorgen.